Business

Personlig assistans

Tjänsten personlig assistans är till för dig medfunktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan måste ha personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig med att få livet att fungera för dig.
Om du är i behov av att få särskild hjälp i mer än 20 timmar per vecka, så är du godkänd för att få ta del av assistansersättning. En del av de behov som kan vara för skäl till assistansersättning är exempelvis om du har problem med att klä på dig, att du inte kan laga måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan socialisera med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang https://assistansblogg.se/.Help keep you organised with 24 7 personal assistance by Lucyambler
Detta är exempel som utgör grunden till att du har rätt till personlig assistans. Skulle det vara så att du har ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om utökad personlig assistans.
Skulle det vara så att du har behov, men det sker under mindre tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till ersättning, men det blir via en annan enhet som du får kontakta i den kommun du är bosatt i.
Hur får jag assistansersättning?
Först och främst behöver du ett läkarutlåtande som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du behöver hjälp med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig ilivet. När du har ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som har hand om personlig assistans och som är den myndighet som tar beslut i assistansbidrag och ersättning.
Försäkringskassan berättar att de har en handläggningstid som kan ta upp till fem månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få hjälp med dina behov. Är fallet som så att du har personlig assistans innan du har fått något svar av Försäkringskassan och det är ett beslut som gör dig berättigad till ersättning. Då har du möjlighet att rapportera det till Försäkringskassan och lämna in tidsredovisningar och övriga dokument som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de kostnader som assistansen har kostat innan ditt beslut om godkändersättning.
Skulle det vara så att ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur assistansen skall anordnas. Du kan göra det på egen hand och bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om du istället väljer kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med assistansen. Försäkringskassan rekommenderar att du redan gjort ditt val och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är ett kriterium som påskyndar processen och tiden för beslutet.
Beroende på hur du väljer att göra med din personliga assistans. Skulle det vara så att du väljer att anlita ett företag eller kommunen eller om du väljer att på egen hand ta hand om rekrytering av assistenter och anställa på egen hand, så blir det att du får din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det som är mest vanligt att välja är efterskott och det innebär att du har valt att avsäga dig ansvar och har accepteratatt ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med vårdpersonal som hjälper dig med dina dagliga behov.
Observera att för att få ta del av personligassistans behöver du ha gjort en ansökan om assisterande personal innan du harfyllt 65 år. Skulle det vara så att du gör en ansökan efter att du fyllt 65 år, så blir ansökan ogiltigförklarad och kommer istället att hänvisas till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är bosatt i.

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*